Monthly Archives: април 2011

Банките увеличават кредитирането

ШПЕРПЛАТ .bgПочти две години на затишие вчера банкери дадоха заявка за увеличаване на кредитирането и намаляване на просрочията. Предпоставка за превключването е натрупаната от банките ликвидност, определена от изпълнителния директор на Пощенска банка Асен Ягодин като „гореща“.

Банките вече трябва да погледнат към финансиране на нови проекти, за да могат да подобрят и доходите си, каза изпълнителният директор на Емпорики банк Гълъбин Гълъбов по време на IX-ия финансов форум „Банки, инвестиции, пари“. Ако през миналата година ръстът на кредитирането наистина е бил маргинален, по думите на Ягодин вече се вижда промяна на тенденцията и възможност свиването на кредитните портфейли да спре.

В края на тази година може да се очаква кредитен ръст от 4-4.5% според прогнозите на Уникредит Булбанк, представени от главния й икономист Кристофор Павлов. По думите му отпускането на заеми започва да се нормализира. Павлов прогнозира, че негативните тенденции при кредитите както за обема им, така и на качеството им скоро ще се пречупят.

От края на миналата година и началото на тази вече се забелязва и забавяне на темпа на нарастване на проблемните кредити, което е сигнал, че банките са в състояние да се справят с просрочията, обясниха банкерите. През последните две години финансовите институции основно управляваха кредитния риск, като предоговаряха и реструктурираха стари заеми, без да отпускат нови.

От началото на тази година банкерите вече говорят, че ръстът на просрочията спира и започва нова тенденция на тяхното намаляване. Към края на 2010 г. делът на необслужваните заеми (просрочия над 90 дни) е 11.6%. Увеличаването на новите кредити също е фактор, който ще допринесе за намаляване на дела на проблемните заеми в банковите портфейли.

Източник: Fisconsult